Ban QLDA giao thông Thái Bình mời thầu

289

Ban QLDA giao thông Thái Bình mời thầu gói thầu xây lắp phần đường thuộc Dự án đường bờ Nam sông Kiến Giang.

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 27/8 đến 13/9/2010. Địa điểm tại Ban QLDA giao thông Thái Bình, số 366 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo giaothongvantai.com.vn

  Australia dùng camera thông minh để xử phạt tài xế dùng điện thoại