Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

207

CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC

Mức độ Đường bộ – Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Đường bộ – Sở Giao thông Vận tải
Tên thủ tục Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở giao thông Vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết ​ Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và ra quyết định công bố bến xe hàng vào khai thác
Kết quả thực hiện TTHC ​Quyết định công bố
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – mau 5.doc
Nội dung

a. Trình tự thực hiện :

Bước 1 : Đơn vị kinh doanh bến xe hàng gửi hồ sơ đề nghị công bố đưa Bến xe hàng vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải – Số 380 Đường Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Tỉnh Hà Giang;

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

–   Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo đúng quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra thực tế tại Bến xe và ra quyết định Công bố.

–   Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đc hồ sơ đề nghị công bố theo đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 57 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

–   Trường hợp bến xe không đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng thì cơ quan kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo bằng văn bản với đơn vị khai thác bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

–   Bước 4: Trả kết quả.

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần   (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)

– Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

– Chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

b. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở giao thông Vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

* Thành phần hồ sơ:

– Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác theo mẫu quy định tại (phụ lục số 29 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT) ;

– Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng;

– Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định;

– Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết :

Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và ra quyết định công bố bến xe hàng vào khai thác.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

+ Cơ quan phối hợp: Không

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định công bố

h. Phí, lệ phí (nếu có) : Không có

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính :

– Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại (phụ lục số 29 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT).

k. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Bến xe hàng phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật như sau:

 

TT Tiêu chí Đơn vị tính Yêu cầu
1 Tổng diện tích (tối thiểu) m2 2.000
2 Diện tích kho hàng kín tối thiểu m2 Theo yêu cầu
3 Trang thiết bị bốc, xếp bằng c ơ giới  
4 Diện tích đỗ xe (tối thiểu) m2 800
5 Văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ (tối thiểu)   2 – 4 % Tổng diện tích bến
6 Đường xe ra, vào   Riêng biệt hoặc chung
7 Hệ thống thoát n ước   Có hệ thống tiêu thoát n ước bảo đảm không ứ đọng nước
8 Hệ thống cứu hoả   Theo quy định của cơ quan phòng cháy, chữa cháy

(theo quy định tại điều 57 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ ).

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ;

– Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.(6)