Lịch xe chạy tại Bến xe Gia Lâm đi các tỉnh

12783

Lịch xe chạy tại bến Gia Lâm đi các tỉnh

TT Tuyến đường Số chuyến Giờ xe chạy
1 Hà Giang 4 3h00, 3h30, 4h00, 3h40
2 Tuyên Quang 12 6h đến 15h30, 60 phút / ch
3 Sơn Dưương 3 13h00, 12h00, 13h30
4 Kim Xuyên 1 10h
5 Chiêm Hoá 1 13h15
6 Yên Bái 4 9h, 10h, 11h30, 14h30
7 Thái Nguyên 32 6h đến 17h, 25phút/ ch
8 Cao Bằng 2 6h00, 7h
9 Lào Cai 2 4h, 7h30
10 Cẩm Phả 62 5h30 đến 17h50, 20ph/ch
11 Cầu Rào 75 5h40 đến 19h00, 20ph/ch
12 Sao Đỏ 12 7h đến 13h40, 60phút / ch
13 Hưng Yên 22 6h đến 17h30, 30 phút / ch
14 Ninh Giang 10 6h30 đến 16h30, 30ph/ch
15 Bến Trại 30 5h đến 17h00, 30phút /ch
16 Thái Bình 3 6h45, 14h20, 16h00
17 Thái Thụy 3 6h00, 11h30, 12h15
18 Quỳnh Côi 6 13h30, 15h00
19 Hưng Hà 7 8h30 đến 16h, 60ph/ch
20 Niệm Nghĩa(HP) 52 5h20 đến 18h00, 10ph/ch
21 Việt Trì 4 15h15, 8h30, 9h15, 13h30, 16h
22 Phú Thọ 4 12h30, 10h, 14h30, 13h45
23 Ẫm Thưượng 2 13h00, 7h10
24 Lập Thạch 4 7h15, 8h00, 9h00, 10h30
25 Quang Sơn 1 12h30
26 TP Lạng Sơn 10 6h20, 12h30
27 Bắc Giang 60 7h30 đến 18h00, 30 phút/ch
28 Bố hạ 22 từ 6h00 đến 17h00, 25ph/ch
29 Lục nam 10 9h00, 16h00
30 Chũ 42 6h00 đến 17h00, 15 phút/chuyến
31 Cầu Gồ 15 từ 6h00 đến 17h00, 25 ph/ch
32 Thanh Hà 25 từ 6h00 đến 16h30, 45 ph/ch
33 Cẩm Bình 2 8h30, 15h00
34 Phụ Dực 2 6h30, 13h30
35 Bình Liêu 3 10h00, 9h00, 12h30
36 Hải Hà 4 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30
37 Minh Đức 5 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00
38 Móng Cái 10 từ 6h00 đến 18h00, 1tiếng/ch
39 Tam đảo 1 11h30
40 Sơn động 3 8h30, 16h00, 11h15
41 Vĩnh Bảo 6 8h00 đến 16h30, 30ph/ch
42 Kinh Môn 10 8h30 đến 17h00, 30ph/ch
43 Yên Lạc 1 14h00
44 Đông Hưng 3 9h00, 5h30, 9h30
45 Tạm Bạc 29 5h đến 17h00, 20 phút / ch
46 Bãi Cháy 40 6h đến 18h00, 20 phút / ch