Giao thông Việt Nam: Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Yêu cầu
  • Nhận xét
Lĩnh vực thống kê: Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí đăng ký tàu biển 5% mức thu đăng ký chính thức đối với tàu có dung tích đăng ký dưới 500 GT là 3.000 đồng/GT-lần (mức thu tối thiểu không dưới 300.000 đồng); từ 501 đến 1.600 GT là 2.500 đồng/GT-lần; từ 1601 GT đến 3.000GT là 1.500 đồng/GT-lần; trên 3.000GT là 1.500 đồng/GT lần. Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC…
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
Tags: , , , , , , ,