Cảnh sát cơ động có được dừng xe kiểm tra hành chính?

2828

Hiện nay, rất nhiều người dân tham gia giao thông lúng túng khi bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Đa số người dân đều tuân thủ chấp hành, tuy nhiên cũng còn một số trường hợp không hợp tác bởi họ cho rằng cảnh sát cơ động không có quyền dừng xe tuỳ tiện để kiểm tra phương tiện.

Theo Điều 3 Pháp lệnh cảnh sát cơ động 2013, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thì cảnh sát cơ động thuộc công an nhân dân, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Còn tại Điều 7 Thông tư 58/2015/TT-BCA, quy định cảnh sát cơ động thực hiện những nhiệm vụ như sau:

– Chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

– Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác thuộc khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công tuần tra, kiểm soát.

– Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tựu, an toàn xã hội.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Còn tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư 58/2015/TT-BCA quy định: Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát là một trong các quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động. Đối tượng tuần tra gồm: Khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công với đối tượng kiểm soát là người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

Do vậy, lực lượng cảnh sát cơ động được phép dừng xe để kiểm tra hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục CSGT hoặc giám đốc công an cấp tỉnh trở lên.

Đồng thời, cảnh sát cơ động thực hiện theo kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT, trưởng Phòng CSGT hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên hoặc phải có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng CQĐT.

Cùng với đó, lực lượng cơ động phải tuân thủ theo văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

TRẦN KHANH (LĐ)