[Infographics] Định hướng phát triển giao thông đường sắt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

1308

Trước nhu cầu vận tải ngày càng tăng, từ năm 1998, Chính phủ đã định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN