Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ninh – Hải Phòng

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.

GIAO THÔNG VIỆT NAM

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới – www.giaothongvietnam.vn

 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3834081 Fax: 033.3636115
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098
 • Phó giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.668

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1402S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Thanh Sơn – Thị xã Uông Bí – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3851141 – Fax: 033-3662392
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Nguyễn Văn Khiến – 0913.023.981

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1403S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3876889 – Fax: 033-3876889
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.568
 • ==================

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V – Hải Phòng

 • Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện Thoại: 031-3540615 Fax: 031-3824769
 • Phó giám đốc phụ trách: Phan Đức – 0903.434.057
 • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D – Hải Phòng
  • Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0313.916627 Fax: 0313.916628
  • Giám đốc: Giang Đình Phú – 0912.363.244
  • Phó giám đốc: Vũ Huy Thản – 0904.419.117