Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ninh – Hải Phòng

1760

GIAO THÔNG VIỆT NAM

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới – www.giaothongvietnam.vn

 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3834081 Fax: 033.3636115
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098
 • Phó giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.668

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1402S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Thanh Sơn – Thị xã Uông Bí – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3851141 – Fax: 033-3662392
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Nguyễn Văn Khiến – 0913.023.981

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1403S – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái – Quảng Ninh
 • Điện Thoại: 033-3876889 – Fax: 033-3876889
 • Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
 • Phó giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.568
 • ==================

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V – Hải Phòng

 • Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện Thoại: 031-3540615 Fax: 031-3824769
 • Phó giám đốc phụ trách: Phan Đức – 0903.434.057
 • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D – Hải Phòng
  • Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0313.916627 Fax: 0313.916628
  • Giám đốc: Giang Đình Phú – 0912.363.244
  • Phó giám đốc: Vũ Huy Thản – 0904.419.117