Thủ tục đổi biển số xe bị mờ

271

Dưới đây là chi tiết thủ tục đổi biển số xe bị mờ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA đã chỉ ra các đối tượng phải cấp đổi, cấp lại biển số như sau:

Biển số bị mờ, gãy, hỏng, bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5; xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Như vậy, nếu biển số bị mờ, chủ sở hữu bắt buộc phải đi đổi lại biển số.

Theo đó, thủ tục đổi biển số xe bị mờ được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 58/2020/TT-BCA như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị

Chủ xe chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 đã được kê khai đúng, đầy đủ;

– Giấy tờ của chủ xe: chủ xe là người Việt Nam xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu;

– Biển số xe;

– Giấy đăng ký xe (nếu do thay đổi biển số xe sẽ dẫn tới thay đổi đăng ký xe).

Nơi nộp

Phòng Cảnh sát giao thông nơi đã cấp biển số.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ kể trên;

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Phòng cảnh sát giao thông;

Bước 3: Nộp lệ phí đổi biển;

Ngoài lệ phí đổi biển số, trường hợp thay đổi giấy đăng ký xe thì chủ xe sẽ phải nộp thêm cả lệ phí cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số.

Lệ phí này được quy định cụ thể tại Thông tư 229/2016/TT-BTC như sau:

Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính.

Bước 4: Nhận giấy hẹn và trả kết quả

Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người dân nhận giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả theo thời gian ghi trên giấy hẹn.

Theo Lao động