Biển báo nào chỉ báo có trạm cảnh sát giao thông, thanh tra đường thủy?

1637

Từ 1/11, khi gặp báo hiệu có hình vuông màu xanh lam, vạch ngang màu trắng là thông báo có trạm cảnh sát giao thông hoặc thanh tra đường thủy.

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, theo quy định tại Thông tư số 08/2020 của Bộ GTVT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (QCVN 39:2020/BGTVT), từ 1/11/2020, các báo hiệu lắp đặt mới phải tuân thủ theo quy chuẩn trên.

Theo quy chuẩn, báo hiệu đường thủy được phân thành 3 nhóm báo hiệu: báo hiệu dẫn luồng, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn. Trong nhóm báo hiệu thông báo chỉ dẫn có một số báo hiệu thông báo cho tàu thuyền biết vị trí trạm, địa điểm làm việc của cơ quan chức năng trong lĩnh vực đường thủy như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cơ quan quản lý đường thủy.

Báo hiệu thông báo có cơ quan quản lý đường thuỷ, trạm kiểm tra cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông đường thuỷ

Cụ thể, biển báo “có cơ quan quản lý đường thuỷ, có trạm kiểm tra cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông đường thuỷ” có đặc điểm biển hình vuông, nền biển màu xanh lam, ở giữa có dấu vạch ngang màu trắng. Biển báo này nhằm thông báo cho người điều khiển phương tiện, thuyền viên cần chú ý ý lệnh gọi vào kiểm tra hoặc chủ động liên lạc, báo cáo các thông tin cơ bản của phương tiện đang hành trình theo quy định.

Báo hiệu có cơ quan quản lý đường thủy nội địa

Riêng vị trí có trạm quản lý đường thủy, còn có báo hiệu với đặc điểm biển báo hình vuông, nền xanh lam, nền biển có 2 mỏ neo màu trắng bắt chéo nhau. Cơ quan quản lý đường thủy có nhiệm vụ quản lý hạ tầng luồng tuyến, báo hiệu đường thủy và tiếp nhận các thông tin về tình hình trật tự ATGT đường thủy trên tuyến.

Báo hiệu có trạm xăng, dầu bên bờ sông, kênh

Bên cạnh đó, còn có báo hiệu thông báo về vị trí của trạm cung cấp dịch vụ xăng, dầu là nơi tàu thuyền có thể dừng mua nhiên liệu, cũng như thông báo phương tiện cần chú ý khi đi qua khu vực này. Tại vị trí có trạm bán xăng, dầu được lắp biển báo có hình vuông màu xanh lam và biểu trưng máy bán xăng màu trắng.

Báo hiệu nơi có trạm điện thoại

Dù hiện điện thoại di động khá phổ biến, cũng như trên thực tế ít gặp báo hiệu này, nhưng quy chuẩn vẫn có quy định báo hiệu nơi có trạm điện thoại để tàu thuyền biết. Biển báo có trạm điện thoại hình vuông, màu xanh lam và biểu tượng ống gọi, nghe điện thoại để bàn có màu trắng.

Báo giao thông